Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2242/VPCP-NN về việc điều chỉnh chi phí bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện PlêiKrông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2242/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/VPCP-NN
V/v điều chỉnh chi phí bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện PlêiKrông

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tờ trình số 1612/TTr-EVN-KTDT ngày 02 tháng 4 năm 2007); ý kiến của Bộ Công nghiệp (công văn số 5283/BCN-NLDK ngày 19 tháng 9 năm 2006) về việc điều chỉnh chi phí bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện PlêiKrông tại tỉnh Kon Tum, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh chi phí bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện PlêiKrông như đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản nêu trên.

Giao Bộ Công nghiệp phê duyệt điều chỉnh chi phí bồi thường di dân, tái định cư dự án và chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).L.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2242/VPCP-NN về việc điều chỉnh chi phí bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện PlêiKrông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.655
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122