Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2222/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc thuế nhà thầu phụ nước ngoài đối với khoản thu nhập mà Công ty chuyển cho Công ty TNHH dầu khí Idemitsu Cửu Long

Số hiệu: 2222/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2222/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế nhà thầu NN

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5/AV-164 ngày 27/4/2006 của Công ty dầu khí Việt Nga Nhật (VRJ) và công văn số 1793/CT-DN3 ngày 4/5/2006 của Cục thuế về thuế nhà thầu phụ nước ngoài đối với Khoản thu nhập mà Công ty chuyển cho Công ty TNHH dầu khí Idemitsu Cửu Long. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 14/4/2006, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1359/TCT-ĐTNN hướng dẫn việc khấu trừ và nộp thuế nhà thầu nước ngoài đối với Khoản thu nhập mà Công ty TNHH dầu khí Idemitsu Cửu Long (ICLJ) nhận được từ Công ty dầu khí Việt Nga Nhật (VRJ).

Đối với các Khoản thanh toán của các hợp đồng ký trước năm 2005 giữa Công ty dầu khí Việt Nga Nhật và Công ty TNHH dầu khí Idemitsu Cửu Long (ICLJ) thì việc kê khai nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty dầu khí Việt Nga Nhật (VRJ);
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2222/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc thuế nhà thầu phụ nước ngoài đối với khoản thu nhập mà Công ty chuyển cho Công ty TNHH dầu khí Idemitsu Cửu Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.574

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209