Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2193/VPCP-QHQT về việc ký thỏa thuận dự án Cải cách hành chính tại tỉnh Cao Bằng do Thụy Sỹ tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2193/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2193/VPCP-QHQT
V/v ký thỏa thuận dự án Cải cách hành chính tại tỉnh Cao Bằng do Thụy Sỹ tài trợ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (công văn số 225/UBND-SNV ngày 15 tháng 2 năm 2007 và công văn số 537/UBND-NC, ngày 18 tháng 4 năm 2007) về việc ký Thỏa thuận dự án "Hỗ trợ Cải cách hành chính công tỉnh Cao Bằng giai đoạn II" do Thụy Sỹ tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc ký Thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ (SDC) đối với dự án "Hỗ trợ Cải cách hành chính công tỉnh Cao Bằng giai đoạn II".

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung Thỏa thuận nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các vụ: TH, CCHC, Website CP;
- Lưu VT, QHQT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2193/VPCP-QHQT về việc ký thỏa thuận dự án Cải cách hành chính tại tỉnh Cao Bằng do Thụy Sỹ tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.648
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60