Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2161/TTg-KTN về bố trí vốn thanh toán cho Dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2161/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/TTg-KTN
V/v bố trí vốn thanh toán cho Dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa VN tại Pháp

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3515/BVHTTDL-KHTC ngày 01 tháng 10 năm 2010), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14524/BTC-ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7600/BKH-LĐVX ngày 26 tháng 10 năm 2010), Ngoại giao (công văn số 4301/BNG-QTTV ngày 22 tháng 10 năm 2010) về việc bố trí vốn thanh toán cho Dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về việc bố trí bổ sung 50 tỷ đồng trong năm 2010 để hoàn lại khoản vốn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bị giảm trừ trong kế hoạch năm 2010 thanh toán cho khoản tạm ứng của Dự án mua nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thu hồi theo đúng Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc bố trí vốn hoàn trả ngân sách nhà nước số vốn đã ứng trước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để mua nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tìm nguồn bố trí vào kế hoạch năm 2011 để hoàn ứng theo công văn số 7233/VPCP-KTN ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2161/TTg-KTN về bố trí vốn thanh toán cho Dự án mua nhà làm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.454
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222