Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 212/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/BNN-TCTL
V/v: bổ sung danh mục hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 167/VPCP-KTN ngày 10/1/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 30/12/2010. Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Cho đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được báo cáo rà soát quy hoạch đường giao thông kết hợp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn và phòng chống lụt bão tỉnh Vĩnh Long. Do đó chưa có cơ sở để có ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình nêu trên.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính; GTVT;
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 212/BNN-TCTL ngày 24/01/2011 bổ sung danh mục hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tỉnh Vĩnh Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.609

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!