Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2117/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc thu thuế nhà thầu đối với việc thu hộ phí xuất khẩu lao động

Số hiệu: 2117/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2117/TCT-PCCS
V/v: Thuế đối với dịch vụ thu hộ phí lao động ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Vận tải Biển Bắc  

Trả lời công văn số 510/TCKT ngày 30/8/2005, công văn số 164/TCKT ngày 20/3/2006 của Công ty vận tải Biển Bắc về việc thu thuế nhà thầu đối với việc thu hộ phí xuất khẩu lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài; Thỏa thuận về thu phí xuất khẩu lao động tại Đài Loan số 1 ký ngày 10/01/2002 giữa Công ty vận tải Biển Bắc và Công ty môi giới nhận lực quốc tế Phùng Lợi, thỏa thuận ký ngày 21/10/1994 giữa Công ty vận tải Biển Bắc với Công ty tư vấn nhân lực quốc tế Uy Lực, thỏa thuận số 1 ký ngày 15/11/2004 giữa Công ty vận tải Biển Bắc với Công ty hữu hạn quốc tế cố vấn quản lý Chính Cách và phụ lục hợp đồng số 1 ký ngày 20/5/2004 giữa Công ty vận tải Biển Bắc với Công ty hữu hạn cố vấn môi giới nhân lực Hồng Thái thì:

Trường hợp Công ty vận tải Biển Bắc thuê các công ty nước ngoài, nơi có các lao động xuất khẩu của Việt Nam làm việc, thu hội phí xuất khẩu lao động từ các tổ chức nước ngoài thì dịch vụ thu hộ phí xuất khẩu lao động của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện tại nước ngoài không thuộc đối tượng phải nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty vận tải Biển Bắc được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2117/TCT-PCCS ngày 15/06/2006 của Tổng Cục thuế về việc thu thuế nhà thầu đối với việc thu hộ phí xuất khẩu lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250