Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2117/BXD-HĐXD về việc chủ trương thực hiện dự án và đấu thầu xây lắp thuộc Dự án xây dựng Trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mê Linh trong năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2117/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 21/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2117/BXD-HĐXD
V/v: Chủ trương thực hiện dự án và đấu thầu xây lắp thuộc Dự án xây dựng Trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mê Linh trong năm 2008

Hà Nội, ngày 21 tháng 10  năm 2008.

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6668/VPCP-KTN ngày 07/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương thực hiện dự án và đấu thầu xây lắp thuộc Dự án xây dựng Trụ sở Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án xây dựng trụ sở làm việc Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh đã được UBND tỉnh Vĩnh phúc phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại các Quyết định số 386/QĐ-CT ngày 04/02/2008 và số 1821/QĐ-CT ngày 10/6/2008; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu tại số 2029/QĐ-CT ngày 23/6/2008. UBND tỉnh Vĩnh phúc đã bố trí vốn năm 2008 là 17,1 tỷ đồng. Đã tiến hành tổ chức mở thầu ngày 16/7/2008 nhưng không thành vì chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu; UBND tỉnh Vĩnh phúc đã có văn bản số 3319/UBND-CN1 ngày 25/7/2008 chỉ đạo mời thầu lần 2 trụ sở làm việc Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mê Linh.

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, dự án xây dựng trụ sở Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện Mê Linh chưa khởi công, do đó việc tạm hoãn đầu tư dự án là phù hợp.

Tuy nhiên, do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mê Linh để thành lập thị xã Phúc Yên nên trụ sở làm việc cũ của các cơ quan trên đã bàn giao cho thị xã Phúc Yên quản lý từ ngày 01/4/2004; hiện nay cả Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh phải đi thuê trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để làm việc, rất khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý các cơ quan quản lý nhà nước của huyện. Do đó, Bộ Xây dựng nhất trí với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ cho phép được tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện Mê Linh trong năm 2008.

2. Nếu được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục đầu tư, đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Mê Linh đánh giá, xem xét lại quá trình chuẩn bị đầu tư, lập lại tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo các quy định hiện hành và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (TTH - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2117/BXD-HĐXD về việc chủ trương thực hiện dự án và đấu thầu xây lắp thuộc Dự án xây dựng Trụ sở Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Mê Linh trong năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233