Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2116/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc thu thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn khai thác mạng viễn thông Voip

Số hiệu: 2116/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2116/TCT-PCCS
V/v: Thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn qua điện thoại 

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn ngày 1930/CV ngày 03/10/2005 Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam về việc thu thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn khai thác mạng viễn thông Voip, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục II Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Điều 4 và Điểm 6.7 Điều 6 của Hợp đồng số 02-2003/VISHIPEL-TELEQUAN ngày 09/06/2003 và số 01-2003/VISHIPEL-TELEQUAN ngày 09/06/2003 ký giữa Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam phải thực hiện kê khai nộp thuế đối với tiền bản quyền với tỷ lệ 10% trên doanh thu chịu thuế như quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2116/TCT-PCCS ngày 15/06/2006 của Tổng Cục thuế về việc thu thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn khai thác mạng viễn thông Voip

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250