Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2083/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc tổ chức thực hiện TT số 04/2005/TT-BXD của Bộ XD

Số hiệu: 2083/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2083/BXD-KTTC
V/v: Tổ chức thực hiện TT số 04/2005/TT-BXD của Bộ XD

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Sở xây dựng tỉnh Lai Châu

Trả lời Văn bản số 134/CV-SXD ngày 19/9/2005 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn một số nội dung còn vướng mắc tại địa phương khi thực hiện Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 và Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền nuí, vùng cao (Chương trình 135), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 06/5/2005 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2005/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Để việc thực hiện các công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 không gián đoạn các công việc và đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của dự án trong khi Thông tư số 12/2000/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 chưa có hướng dẫn mới thì việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 áp dụng theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD hoặc Thông tư số 12/2000/TT-BXD do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, VKT,
- Lưu Vụ KTTC, M7

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2083/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc tổ chức thực hiện TT số 04/2005/TT-BXD của Bộ XD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171