Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2075TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2075TCT/ĐTNN
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH Dynea Vietnam Company Ltd
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số DVN 0505011 ngày 25/5/2005 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Dynea Vietnam Company Ltd về doanh thu chịu thuế đối với các Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6, Mục IV, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thu nhập phát sinh tại Việt Nam” là các khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài do Bên Việt Nam thanh toán theo thỏa thuận ký giữa nhà thầu nước ngoài với Bên Việt Nam (trừ trường hợp cung cấp hàng hóa như nêu tại Điểm 2, Mục II, phần A Thông tư này), không phụ thuộc vào địa điểm của cơ sở kinh doanh mà thông qua đó Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình.

Vì vậy, toàn bộ doanh thu mà Nhà thầu Dyea Singapore nhận được theo Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật ký với Công ty TNHH Dynea Việt nam, kể cả các chi phí đi lại, ăn ở … của Chuyên gia nước ngoài do Nhà thầu trực tiếp chi trả, sau đó Bên Việt Nam ký hợp đồng có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu theo thỏa thuận tại Hợp đồng là doanh thu chịu thuế theo quy định. Công ty TNHH Dynea Việt nam có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Nhà thầu Dyea Singapore theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Các chứng từ về chi phí đi lại, ăn ở … của Chuyên gia nước ngoài do Nhà thầu trực tiếp chi trả là căn cứ để các Bên ký hợp đồng xác định số tiền Công ty TNHH Dynea Việt nam phải thanh toán cho Nhà thầu Dyea Singapore theo thỏa thuận tại Hợp đồng. Khi được thanh toán kể cả phần thanh toán cho các chi phí đi lại, ăn ở … của Chuyên gia nước ngoài nêu trên, Nhà thầu Dyea Singapore có trách nhiệm phát hành và giao cho Công ty TNHH Dynea Việt nam hóa đơn hợp pháp theo quy định của nước sở tại (nơi Nhà thầu đóng trụ sở chính) để làm chứng từ hạch toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Dynea Việt nam và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn sô 2075TCT/ĐTNN ngày 30/06/2005 về doanh thu chịu thuế đối với các Nhà thầu nước ngoài, của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Dynea Vietnam Company Ltd do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!