Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2060/VPCP-CN về việc điều chỉnh quy mô khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2060/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2060/VPCP-CN
V/v điều chỉnh quy mô KCN Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 47/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 239/BKH-KCN&KCX ngày 10 tháng 01 năm 2008, của Bộ Xây dựng tại văn bản số 450/BXD-KTQH ngày 18 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh quy mô khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan lập Đề án tổng thể điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn, xác định cụ thể quy mô diện tích của từng KCN, trong đó có KCN Sông Công; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: NN, ĐP, TTBC;
- Lưu: VT, CN (5). H. 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2060/VPCP-CN về việc điều chỉnh quy mô khu công nghiệp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127