Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2050/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2050/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2050/TCT-CS
V/v: Ưu đãi đầu tư.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 538/CT-TT&HT ngày 10/4/2008 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất đối với Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại điểm 1e Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định mức miễn, giảm thuế TNDN cao nhất đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư như sau: “Miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với:

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

- Cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Tại điểm 2e Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định CSKD đang hoạt động có dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới thì được miễn, giảm thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau: “Miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình có dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN như sau:

- Trường hợp Công ty TNHH may Nien Hsing là CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư nêu trên thì Công ty được miễn thuế TNDN 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

- Trường hợp Công ty TNHH may Nien Hsing là CSKD đang hoạt động có đầu tư thêm dự án đầu tư dây chuyền sản xuất mới thuộc danh mục và địa bàn nêu trên thì dự án đầu tư này của Công ty được miễn thuế TNDN 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo.

2. Chính sách ưu đãi về tiền thuê đất:

Tại khoản 4c Điều 14 Chương III Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định mức miễn tiền thuê đất cao nhất đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như sau: “Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình có dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì được miễn tiền thuê đất 11 năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Ninh Bình biết và đề nghị Cục thuế hướng dẫn Công ty căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty để tự xác định mức miễn, giảm thuế TNDN và miễn tiền thuê đất cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2050/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.509
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219