Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2022/BGTVT-TC về việc kế hoạch chi quản lý dự án năm 2009 của Ban quảng lý dự án Hàng hải II do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2022/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 2022/BGTVT-TC
V/v Kế hoạch chi quản lý dự án năm 2009 của Ban QLDA Hàng hải II.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 473/CHHVN-TC ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Cục Hàng Hải Việt Nam về trình duyệt định mức và tổng mức chi phí ban quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án Hàng hải II. Căn cứ vào quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về dự toán chi quản lý dự án năm 2009 của Ban quản lý dự án Hàng hải 2 như sau:

1. Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ tờ trình của Ban quản lý dự án Hàng Hải II, tổ chức kiểm tra, rà soát các nội dung về nguồn kinh phí, nội dung chi phí quản lý dự án do đơn vị trình và báo cáo cụ thể Bộ Giao thông vận tải về định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án.

2. Về nguồn kinh phí quản lý dự án:

Căn cứ theo số báo cáo của Ban quản lý dự án Hàng hải II trong kế hoạch năm 2009 Ban đề nghị trích kinh phí quản lý từ dự án xây dựng cảng Cái Lân hạng mục nạo vét luồng ngoài là 883.366.084đ, tuy nhiên tại kế hoạch giao vốn của Cục Hàng hải Việt Nam chỉ bố trí kinh phí quản lý dự án là 740.000.000đ. Đơn vị báo cáo có ký 04 hợp đồng tư vấn giám sát với giá trị 199.851.108đ, nhưng đơn vị chưa cung cấp hồ sơ chi tiết để có cơ sở xác định nguồn kinh phí. Theo báo cáo của đơn vị, số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc và tiền mặt tồn của đơn vị là 3.121.508.288đ, tuy nhiên đơn vị chưa được phê duyệt quyết toán năm 2008 nên chưa xác định chính xác được nguồn kinh phí quản lý dự án chuyển sang năm 2009 sử dụng chi tiết theo từng dự án. Do vậy, yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra tổng nguồn do Ban quản lý dự án Hàng hải II trình, rà soát chi tiết, phân bổ kinh phí sử dụng cho năm 2009 phù hợp, cân đối đảm bảo có nguồn kinh phí quản lý dự án để sử dụng cho các năm tiếp theo.

3. Về dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009:

Về cơ bản, Ban quản lý dự án Hàng hải II đã lập dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 trên cơ sở số ước chi năm 2008 và theo quy định. Tuy nhiên, qua xem xét cần phải rà soát điều chỉnh lại một số khoản chi sau:

- Theo báo cáo của đơn vị, đến thời điểm hiện tại Ban quản lý dự án Hàng hải II chưa được duyệt định biên và quỹ lương kế hoạch cho năm 2009, do vậy Cục Hàng hải Việt Nam xem xét tạm duyệt các khoản nêu trên và khoản trích nộp theo lương trên cơ sở số liệu thực hiện năm 2008 cho phù hợp, đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý. Khi có định biên và quỹ lương kế hoạch năm 2009 được duyệt chính thức, Cục yêu cầu Ban quản lý dự án Hàng hải II trình duyệt dự toán chính thức làm cơ sở thực hiện.

- Về khoản chi phí thanh toán dịch vụ công cộng: đối với khoản chi cho phương tiện đi lại phải cân đối rà soát số lượng xe hiện có và tiêu chuẩn được sử dụng xe ô tô để phê duyệt chi phí sử dụng xe ô tô cho phù hợp. Không duyệt dự toán chi phí cho các xe ô tô được thu hồi từ dự án kết thúc đã có quyết định của Bộ Giao thông vận tải thu hồi bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước.

- Về việc thuê mướn trụ sở làm việc và văn phòng hiện trường: Cần rà soát việc thực hiện các thủ tục thuê trụ sở làm việc theo quy định tại Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ và nhu cầu sử dụng văn phòng hiện trường để duyệt dự toán chi phí trên nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả.

- Các khoản chi phí sửa chữa tài sản, mua sắm tài sản phục vụ quản lý phải lập dự toán chi tiết, chi thông tin tuyên truyền của Ban quản lý dự án Hàng hải II theo đúng quy định, không đăng quảng cáo.

- Cục Hàng hải Việt Nam căn cứ vào quy định tại Thông tư 117/2008/TT- BTC để hướng dẫn Ban quản lý dự án Hàng hải II lập kế hoạch các khoản chi phí đúng khoản mục, cân đối các khoản chi cho phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, bổ sung thêm khoản chi phí dự phòng và hướng dẫn các đơn vị chi đúng chế độ quy định.

Để đảm bảo hoạt động quản lý dự án cho các Ban quản lý dự án trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án Hàng hải II và chỉ đạo Ban quản lý dự án Hàng hải III lập dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 và báo cáo theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA HH II;
- Ban QLDA HH III;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2022/BGTVT-TC về việc kế hoạch chi quản lý dự án năm 2009 của Ban quảng lý dự án Hàng hải II do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.017
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55