Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1999/TTg-KTN về chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1999/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1999/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 1987/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 và số 3470/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4739/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4878/BKH-KCHT&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 9089/BTC-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2010), về chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (đoạn từ km 996 + 800 đến km 1021 + 500); giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức triển khai thực hiện Dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch có liên quan, đúng quy định hiện hành và bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải quản lý khai thác sau khi Dự án hoàn thành.

2. Về nguồn vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động huy động các nguồn tài chính hợp pháp để triển khai thực hiện; Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí từ ngân sách trung ương trong kế hoạch hàng năm để hỗ trợ cho Tỉnh; Giao Bộ Tài chính xem xét đề nghị của Tỉnh về việc được ứng trước kinh phí trong năm 2010 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1999/TTg-KTN về chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123