Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 196/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2006/TT-BXD, Thông tư 03/2008/TT-BXD, Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 196/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 196/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2006/TT-BXD , Thông tư 03/2008/TT-BXD , Thông tư 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:  Ban quản lý dự án – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/CV-BQLDA ngày 10/9/2008 của Ban quản lý dự án - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán và hợp đồng theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD , Thông tư số 03/2008/TT-BXD , Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Về tính giá trị chênh lệch giá vật liệu :

Đối với hợp đồng có hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng theo đơn giá cố định, thì được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Khi điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo quy định tại Thông tư này, thì giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu do Liên sở thông báo thì giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu do Liên sở thông báo ở thời điểm tương ứng, thời điểm tương ứng chia làm hai trường hợp :

+ Đối với hợp đồng ký trước năm 2007 : thì giá vật liệu ở thời điểm tương ứng là giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV/2006 (nếu không có giá tháng 12/2006);

+ Đối với hợp đồng ký từ năm 2007 : thì giá vật liệu ở thời điểm tương ứng là giá trong dự toán gói thầu được duyệt (đối với gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu) hoặc giá vật liệu theo thông báo giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (đối với gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu).

Giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

2. Về điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng :

Về nguyên tắc được điều chỉnh dự toán và giá trị hợp đồng đối với những khối lượng thi công từ 01/10/2006 theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD và những khối lượng thi công từ 01/01/2008 theo quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, thì Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Những trường hợp điều chỉnh nội dung khác của hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên.

Ban quản lý dự án – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 196/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2006/TT-BXD, Thông tư 03/2008/TT-BXD, Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.983
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.93.116