Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 195/CP-CN về việc bổ sung hợp đồng tư vấn dự án khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn 2 vốn vay JBIC do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 195/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 195/CP-CN
V/v bổ sung hợp đồng tư vấn dự án khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn 2 vốn vay JBIC

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Xây dựng,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4142/GTVT-KHĐT ngày 11 tháng 11 năm 1999 và số 4766/GTVT-KHĐT ngày 27 tháng 12 năm 1999) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 738 BKH/VPXT ngày 02 tháng 02 năm 2000) về việc bổ sung hợp đồng tư vấn dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn 2 vốn vay OECF (nay là JBIC), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh bổ sung hợp đồng gói thầu tư vấn thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn 2 vốn vay JBIC như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên, với giá trị hợp đồng tăng thêm là 33.301.509 Yên Nhật Bản và 57.256 USD.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt nội dung hợp đồng bổ sung và chỉ đạo việc thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,
- PMU18,
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Tôn, Nguyễn Quốc Huy,
- Các vụ: TH, QHQT, KTTH, TTTT & BC
- Lưu: CN (3b), Văn thư

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 195/CP-CN về việc bổ sung hợp đồng tư vấn dự án khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn 2 vốn vay JBIC do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69