Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1942TCT/DTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 21/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1942 TCT/DTNN
V/v: thời hạn áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2005 

                                           

                                            Kính gửi: Công ty TNHH Tân Đài Việt

Trả lời công văn số 07/CV-TĐV ngày 28/3/2005 của Công ty TNHH Tân Đài Việt về việc thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: mức thuế suất thuế TNDN 10% được áp dụng trong 15 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp thực tế của Công ty TNHH Tân Đài Việt được cấp Giấy phép đầu sư số 02/GP-KCN-TB ngày 31/12/2004, Giấy phép bổ sung số 02A/GPBS1-KCN-TB ngày 22/02/2005, số 02B/GPBS2-KCN-TB ngày 24/3/2005 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Bình cấp (thời gian Luật thuế TNDN, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành). Do đó, Công ty được hưởng thời hạn áp dụng thuế TNDN ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định Nghị định số 164/2003/NĐ-CP và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP nói trên.

Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Tân Đài Việt được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình
- Lưu: VP (HC), DTNN(2b)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1942 TCT/DTNN của Tổng cục Thuế về việc thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.518

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!