Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1928/BHXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Kiều Văn Minh
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1928/BHXH-KHTC
V/v quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Ngày 07/5/2012 Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 1688/BHXH-KHTC về việc quyết toán dự án hoàn thành và ngày 10/5/2012 Ngân hàng Phát triển Việt Nam có Công văn số 1473/NHPT-HTUT về việc thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để việc thanh toán, quyết toán và tất toán triển khai theo quy định tại các văn bản nêu trên, yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện một số nội dung dưới đây:

Đối với các dự án đang cấp phát, thanh toán vốn qua hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam nếu thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt quyết toán theo phân cấp tại Quyết định số 359/QĐ-BHXH ngày 11/02/2010, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện, gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 30/7/2012.

Trường hợp đơn vị nào không thực hiện đúng thời hạn quy định, đơn vị đó tự chịu trách nhiệm về quyết toán.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/c);
- Lưu VT, KHTC (4b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Kiều Văn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1928/BHXH-KHTC ngày 24/05/2012 quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.004

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232