Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1919/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 01/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1919/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 2664/UBND-KTTH ngày 05/10/2012 và công văn số 2749/UBND-XDCB ngày 15/10/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung công văn số 2664/UBND-KTTH và công văn số 2749/UBND-XDCB thì dự án đầu tư xây dựng vùng nguy cơ sạt lở cao thị trấn Chợ Rã, huyện ba Bể phê duyệt tại Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 05/11/2009; dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phía Nam thị xã Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 22/9/2006. Như vậy, cả 2 dự án đều được phê duyệt trước thời điểm Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực, vì vậy việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét, quyết định.

2. Ngày 17/10/2012, Bộ Xây dựng đã có tờ trình số 71/TTr-BXD kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với các dự án được lập, thẩm định và phê duyệt dự án sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực sau khi đã tiến hành rà soát theo hướng dẫn tại văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng nhưng vẫn vượt tổng mức đầu tư do biến động của giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và chế độ tiền lương… Vì vậy, sau khi có ý kiến của Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với các dự án này (không phân biệt nguồn vốn trung ương hay vốn địa phương).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1919/BXD-KTXD ngày 01/11/2012 điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.702

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!