Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1915/VPCP-QHQT về việc thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1915/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1915/VPCP-QHQT
V/v thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 740/BC-BKHCN ngày 30/3/2007) về kết quả chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải xem xét đưa vào quy hoạch việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng ngoài Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông qua các trường đại học lớn của Việt Nam, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực theo mục tiêu và yêu cầu của các tập đoàn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu việc miễn thuế nhập khẩu thiết bị lẻ phục vụ cho các công trình đầu tư tại Việt Nam trong khuôn khổ chính sách khuyến khích đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai công việc xúc tiến thực hiện các dự án: Xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam và Xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, định kỳ hàng tháng có văn bản báo cáo tiến độ thực hiện với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ CN, KG, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(2).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1915/VPCP-QHQT về việc thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.745
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66