Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1905/TTg-KTTH về việc xử lý công trình đê, kè cấp bách phòng chống lụt bão đang đầu tư dở dang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1905/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1905/TTg-KTTH
V/v xử lý công trình đê, kè cấp bách phòng chống lụt bão đang đầu tư dở dang

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Hậu Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6438/BKH-KTNN ngày 25 tháng 8 năm 2009) và ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2872/BNN-ĐĐ ngày 09 tháng 9 năm 2009); Tài chính (công văn số 14058/BTC-ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2009) về việc xử lý công trình đê, kè cấp bách phòng chống lụt bão đang đầu tư dở dang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 số tiền là 460 tỷ đồng (bốn trăm sáu mươi tỷ đồng) cho các tỉnh, trong đó:

a) Tỉnh Lào Cai: 80 tỷ đồng để đầu tư Dự án kè bảo vệ hai bờ sông Hồng, thành phố Lào Cai;

b) Tỉnh Phú Thọ: 30 tỷ để đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả sông Thao Km80+100-Km98+600;

c) Tỉnh Ninh Bình: 200 tỷ đồng để đầu tư Dự án nạo vét, mở rộng kết hợp nâng cấp đê sông Bến Đang;

d) Tỉnh Hậu Giang: 150 tỷ để đầu tư Kè kênh Xáng Xà No giai đoạn 2.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 để hoàn ứng.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình và Hậu Giang xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ trong nội bộ Tỉnh từ các dự án triển khai chậm hoặc không triển khai được cho các dự án có khả năng thực hiện vượt tiến độ; quản lý, sử dụng khoản kinh phí hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, an toàn phòng chống lụt, bão./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, ĐP, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1905/TTg-KTTH về việc xử lý công trình đê, kè cấp bách phòng chống lụt bão đang đầu tư dở dang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47