Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 188/BGTVT-TC về việc báo cáo tình hình quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 188/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 12/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 188/BGTVT-TC
V/v: Báo cáo tình hình quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2008.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có văn bản số 12727/BTC-QLCS ngày 21/9/2008 về việc quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước. Để triển khai văn bản trên của Bộ Tài chính đối với năm 2008, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 7821/BGTVT-TC ngày 24/10/2008 yêu cầu các đơn vị lập báo cáo theo đúng quy định.

Căn cứ báo cáo của các đơn vị, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp tình hình báo cáo kết quả xử lý tài sản của các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải năm 2008 như sau:

1-Kết quả xử lý tài sản phục vụ hoạt động của các Ban QLDA áp dụng với những dự án đã kết thúc: như Biểu số 01/TSDA kèm theo.

2-Kết quả xử lý tài sản phục vụ hoạt động của các Ban QLDA áp dụng với những dự án đang hoạt động: như Biểu số 02/TSDA kèm theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 188/BGTVT-TC về việc báo cáo tình hình quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0