Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1877TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1877TCT/DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 365/CT-TT&HT ngày 13/4/2005 của Cục thuế xin ý kiến về việc xét miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Ưu đãi miễn, giảm thuế cho cơ sở mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp.

Theo quy định tại Tiết b, Điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: “Cơ sở SX mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp được miễn thuế 3 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo”. Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2004.

Trường hợp Công ty TNHH Việt Thắng là cơ sở sản xuất mới thành lập có dự án đầu tư nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản trong khu Công nghiệp và năm 2003 đã được UBND tỉnh cấp Giấy CNƯĐĐT cho miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo. Thực tế Công ty bắt đầu có thu nhập chịu thuế từ năm 2004, căn cứ quy định nêu trên dự án đầu tư nhà máy chế biến thức ăn gia súc (được cấp giấy CNƯĐĐT năm 2003) của Công ty TNHH Việt Thắng sẽ được miễn thuế TNDN trong 3 năm (từ 2004 đến hết 2006) và giảm thuế TNDN trong 7 năm (từ 2007 đến hết 2013).

2. Ưu đãi miễn, giảm thuế trong trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động thành lập thêm chi nhánh, cơ sở SXKD thuộc diện ưu đãi đầu tư:

Công ty TNHH Việt Thắng, DNTN Hồng Phước là doanh nghiệp thành lập từ trước, nay thành lập thêm chi nhánh hoạt động trong khu công nghiệp thì chi nhánh áp dụng thời gian và mức miễn, giảm thuế theo diện đầu tư mở rộng quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN.

3. Về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp:

Việc này thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị Cục thuế trao đổi với sở Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VP(HC), DNK (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1877TCT/DNK ngày 16/06/2005 về việc xét miễn, giảm thuế TNDN, do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!