Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 187/HĐND-VP năm 2017 đính chính Nghị quyết 110/2017/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 187/HĐND-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 14/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/HĐND-VP
V/v đính chính văn bản

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Ban Công tác đại biểu, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
-
UBKT Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể T
nh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh.

Ngày 14 tháng 7 năm 2017, HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 110/2017/NQ-HĐND về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2017 do Tnh quản lý và phân bổ.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo, in ấn và phát hành văn bản, Thường trực HĐND Tỉnh đính chính lại, bỏ hai chữ dự kiến ở trang 2, mục 2.1 và mục 2.2, cụ thể như sau:

Mục 2.1: “Tổng vốn ngân sách tập trung năm 2017 là 557,480 t đng, điều chỉnh như sau:” và mục 2.2: Tổng vốn Xổ số kiến thiết năm 2017 là 1.200 t đồng, điều chỉnh như sau:”.

Thông tin đến các đơn vị biết. Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- LĐ Văn phòng HĐND
Tỉnh;
- Các phòng thuộc Văn phòng;

- Lưu: VT.TH (Đề).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
UVTT - CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Minh Châu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 187/HĐND-VP năm 2017 đính chính Nghị quyết 110/2017/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243