Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 187/CP-QHQT về việc nguồn vốn đầu tư cho Dự án xi măng Tam Điệp do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 187/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 187/CP-QHQT
V/v nguồn vốn đầu tư cho Dự án xi măng Tam Điệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- UBND tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của UBND tỉnh Ninh Bình (các công văn số 316/UB-VP4 ngày 12/10/1999, 437/YB-VP4 ngày 16/12/1999 và 12/UB-VP4 ngày 20/1/2000), của Bộ Tài chính (công văn số 5596 TC/TCĐN ngày 8/11/1999), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 7370 BKH/VPTĐ ngày 10/11/1999), 8393 BKH/CN ngày 23/12/1999 và 721 BKH/VPTĐ ngày 2/2/2000) của Bộ Xây dựng (công văn số 3382/BXD - VLXD ngày 28/12/1999), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung của Hợp đồng tín dụng của Công ty xi măng Ninh Bình ký ngày 7/10/1999 với Người cho vay nước ngoài là các Ngân hàng Banque Nationale de Paris và Societe Generale, Bayerische Hypo - Und Vereinsbank AG, Den Danske Bank, Deutsche Bank AG London và Uni Bank cùng một số tổ chức tài chính nước ngoài khác, với tổng trị giá 133 triệu USD để đầu tư cho Dự án nhà máy xi măng Tam Điệp (Ninh Bình), và phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh cho dự án vay vốn theo các Hợp đồng tín dụng nói trên, với điều kiện UBND tỉnh Ninh Bình và Công ty xi măng Ninh Bình phải đảm bảo trả đầy đủ các khoản nợ nước ngoài khi đến hạn.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc Công ty xi măng Ninh Bình vay vốn dài hạn bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại trong nước và được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, và vay 150 tỉ đồng của Qũy Hỗ trợ phát triển để đầu tư cho Dự án; giao UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Công ty xi măng Ninh Bình làm việc cụ thể với các ngân hàng thương mại và Qũy Hỗ trợ phát triển về điều kiện vay vốn và hỗ trợ lãi suất, mức trả nợ trong 3 năm đầu khi Dự án đi vào sản xuất. Đồng ý việc các ngân hàng thương mại cho Công ty xi măng Ninh Bình vay vượt 15% vốn pháp định của các ngân hàng này.

3. Việc bảo lãnh cho Công ty xi măng Ninh Bình vay vốn ngoại tệ của các ngân hàng thương mại trong nước để đầu tư cho Dự án, việc mua ngoại tệ để trả nợ nước ngoài và việc miễn thuế nhập khẩu thiết bị và vật tư cho Dự án, Công ty xi măng Ninh Bình cần làm việc trực tiếp với các cơ quan và tổ chức tín dụng liên quan theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng CP, các PTT Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Mạnh Cầm,
- Các Bộ: Xây dựng và Tư pháp,
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Tôn và Nguyễn Quốc Huy, các Vụ CN, KTTH, TTTTBC,
- Lưu: QHQT (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 187/CP-QHQT về việc nguồn vốn đầu tư cho Dự án xi măng Tam Điệp do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.846
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106