Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 186/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 186/BXD-KTXD
V/v xác định quy mô XD và suất vốn đầu tư dự án XD mới trụ sở UBND quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: UBND quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 580/UBND-QLĐTXD ngày 29/12/2010 của UBND quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh về việc xác định quy mô xây dựng và tổng mức đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở UBND quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về quy mô xây dựng của dự án:

Việc tính toán quy mô xây dựng (diện tích làm việc cho cán bộ, công chức; diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng và kỹ thuật) tại phụ lục kèm theo công văn số 580/UBND-QLĐTXD là chưa phù hợp với quy định tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

+ Về qui mô (diện tích) các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng và kỹ thuật: Tại khoản 4, Điều 1, Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg đã quy định: “Đối với trụ sở làm việc xây dựng mới, diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng và kỹ thuật được tính tối đa bằng 50% tổng diện tích làm việc cho cán bộ, công chức”. Vì vậy, diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng và kỹ thuật (bao gồm cả phòng y tế; phòng bảo vệ; kho lưu trữ; sảnh chính tiếp dân) tại phụ lục kèm theo công văn số 580/UBND-QLĐTXD chỉ bằng 50% * (khoản A - mục 4 - mục19).

+ Về quy mô hội trường, nhà để xe: xác định theo tiêu chuẩn xây dựng Việt nam hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Khi sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư XDCT do Bộ xây dựng công bố để xác định tổng mức đầu tư của dự án cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của từng dự án (điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồn vốn, tiến độ thực hiện…) để tính bổ sung, điều chỉnh, qui đổi lại các chỉ tiêu suất vốn đầu tư cho phù hợp.

Việc tính toán, xác định tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nêu tại phụ lục số 01 kèm theo công văn số 580/UBND-QLĐTXD là chưa phù hợp. Cụ thể, khi dùng suất chi phí xây dựng công trình trụ sở cơ quan trong tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2009 do Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 31/3/2010 để tính toán chi phí xây dựng thì phải tính toán hệ số quy đổi suất chi phí xây dựng tại thời điểm giá quý IV/2009 về mặt bằng giá tại thời điểm lập dự án cho phù hợp. Mặt khác, khi đã tính hệ số tầng hầm trong suất chi phí xây dựng tức là đã bao gồm cả chi phí để xây dựng tầng hầm nên phần tính chi phí xây dựng tầng hầm là trùng lặp.

- Việc tính toán, xác định tổng mức đầu tư của dự án tại phụ lục số 02 kèm theo công văn số 580/UBND-QLĐTXD cần rà soát lại suất chi phí xây dựng của từng hạng mục cho phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm lập dự án; chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và cho yếu tố trượt giá cần tính toán theo quy định của Thông tư số 04/2010/TT-BXD (chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá phải xác định trên cơ sở tiến độ thi công (phù hợp với phân bổ vốn hàng năm) xây dựng công trình và các chỉ số giá xây dựng công trình tương ứng do Bộ Xây dựng công bố).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn trên để xác định quy mô và tổng mức đầu tư của dự án cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 186/BXD-KTXD ngày 11/02/2011 xác định quy mô xây dựng và suất vốn đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.115.215