Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1855/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1855/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1855/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số 06/TTr-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 825/BKH-KTNN ngày 03 tháng 02 năm 2010) và Giao thông vận tải (công văn số 628/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2010), Tài chính (công văn số 1744/BTC-ĐT ngày 05 tháng 02 năm 2010) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 321/BNN-ĐĐ ngày 02 tháng 02 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn huyện Hướng Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8713/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1855/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.585
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162