Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 184TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184 TCT/NV7
V/v Hoàn thuế GTGT công trình thuộc vốn ODA

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

Kính gửi: Công ty Xây dựng và PTNT 6

Trả lời công văn số 469/XDPTNT 6-CV ngày 11/12/2001 của Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 6 về việc hoàn thuế GTGT đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Thông tư số 142/1999/TT-BTC ngày 10/12/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì các dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay thuộc diện được ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả được hoàn thuế GTGT và chủ dự án đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ trong nước.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 6 trong 2 năm 1999, 2000 ký hợp đồng thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA được ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả theo giá không có thuế GTGT thì Công ty được hoàn lại thuế GTGT đầu vào sử dụng cho dự án và được Cục thuế Thành phố Hà Nội giải quyết hoàn thuế tương ứng với số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua trong nước có đầy đủ hoá đơn.

Đối với hàng hoá như: Cát, đá, sỏi, hàng nông lâm sản mua của người trực tiếp sản xuất bán ra không có hoá đơn, lập bảng kê theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính để sử dụng vào dự án thuộc nguồn vốn ODA thì doanh số đó được tính vào chi phí để xác định thuế TNDN, không áp dụng hoàn thuế theo tỷ lệ quy định tại Mục II Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính. (Quy định hiện hành chỉ được tính hoàn số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT và số thuế GTGT nộp khâu nhập khẩu).

Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 6 liên hệ với Cục thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn và thực hiện theo đúng quy định./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 184TCT/NV7 ngày 10/01/2002 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng công trình thuộc vốn ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.733

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!