Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1847/BXD-HĐXD về việc xin chỉ định thầu các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc khu quy hoạch tái định cư Trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiềng Lanh tỉnh Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1847/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1847/BXD-HĐXD
V/v:  Xin chỉ định thầu các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc khu quy hoạch tái định cư Trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiềng Lanh tỉnh Sơn La.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5665/VPCP-KTN ngày 27/8/2008 của Văn phòng Chính phủ có gửi kèm Công văn số 2232/UBND-KTN của UBND tỉnh Sơn La ngày 23/8/2008 về việc xin chỉ định thầu các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc khu quy hoạch tái định cư Trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiềng Lanh tỉnh Sơn La. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo giải trình của UBND tỉnh Sơn La, các dự án thành phần phục vụ cho công tác di dân tái định cư và di chuyển huyện lỵ Quỳnh Nhai ra Phiêng Lanh là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc khu quy hoạch tái định cư phục vụ dự án thuỷ điện Sơn La. Đây là những công trình cấp bách cần được ưu tiên để di chuyển toàn bộ các cơ quan hành chính, chính trị, các đơn vị, doanh nghiệp và 1609 hộ gia đình đáp ứng tiến độ của dự án thuỷ điện Sơn La.

Để đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ thực hiện dự án trọng điểm Thuỷ điện Sơn La vì an ninh an toàn năng lượng Quốc gia theo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại thông báo số 157/TB-VPCP ngày 03/7/2008, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh theo nội dung Công văn số 2232/UBND-KTN được áp dụng hình thức chỉ định thầu các dự án thành phần nêu trên theo quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu; Điều 40 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ và Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho tỉnh Sơn La hoàn thành tốt mục tiêu và kế hoạch di dân tái định cư mà Chính phủ đã giao cho tỉnh.

Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của gói thầu, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và thực hiện theo đúng quy trình của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1847/BXD-HĐXD về việc xin chỉ định thầu các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc khu quy hoạch tái định cư Trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiềng Lanh tỉnh Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145