Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 183/TTg-KTN về đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 183/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 10/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 183/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8396/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9077/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29 tháng 12 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 751/BTC-ĐT ngày 17 tháng 01 năm 2012) về việc đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT; việc đầu tư phải đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế.

2. Bộ Giao thông vận tải: căn cứ phương án đầu tư, khả năng cân đối vốn ngân sách của Bộ, quyết định mức hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án; rà soát, sắp xếp lại hệ thống trạm thu phí trên tuyến để bố trí trạm thu phí cho Dự án; lựa chọn Nhà đầu tư BOT theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (17b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 183/TTg-KTN về đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Phan Thiết - Đồng Nai theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.710

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249