Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1810/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1810/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc trong việc thực hiện thuế NK đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo báo cáo của Hải quan một số địa phương, về quá trình thực hiện xử lý việc thu thuế nhập khẩu đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã phát sinh các vướng mắc, cụ thể như sau:

Tại Điều 1, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, thì: “Các hoạt động tín dụng Quốc tế, hoạt động thương mại và các hình thức đầu tư gián tiếp khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”. Tại Điều 1, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ, điều chỉnh Điều 1, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP, thì: “Các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các hoạt động đưa vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào khác của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm thu lợi nhuận theo các hình thức đầu tư của Luật đầu tư nước ngoài”. Theo như các quy định trên thì Ngân hàng nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng có bị điều chỉnh tại Điều 1, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ không?.

Đề nghị quý Bộ cho ý kiến về việc trên, để Tổng cục Hải quan có cơ sở hướng dẫn, thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định, đối với các trang thiết bị phục vụ cho chi nhánh Ngân hàng nước ngoài thành lập tại Việt Nam.

Mong được sự hợp tác của quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu: VP(2), KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1810/TCHQ-KTTT ngày 11/05/2005 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong việc thực hiện thuế NK đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!