Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1807/BKHCN-VP về việc hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1807/BKHCN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 13/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1807/BKHCN-VP
V/v: Hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Xây dựng đã gửi công văn số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007, hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong đó hướng dẫn, giải thích một số nội dung cụ thể như khắc phục một số tồn tại trong việc giao chủ đầu tư và giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án; chuyển đổi, tổ chức lại các ban quản lý dự án; quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư…

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện công văn số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, xem xét giải quyết. Nội dung chi tiết của văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (http://www.most.gov.vn/ , mục chuyên đề đầu tư xây dựng cơ bản).

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (báo cáo)
- Các Thứ trưởng (báo cáo)
- Vụ KH-TC; Thanh tra
- Trung tâm Tin học (Trang thông tin điện tử của Bộ)
- Lưu VT, XD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Việt Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1807/BKHCN-VP về việc hướng dẫn về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254