Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1776/BXD-HĐXD về việc góp ý kiến cho dự án đầu tư ra nước ngoài của Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1776/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1776/BXD-HĐXD
V/v góp ý kiến cho dự án đầu tư ra nước ngoài của Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam.

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 38/BKH-ĐTNN ngày 06/8/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý kiến cho dự án đầu tư ra nước ngoài tại Hoa Kỳ của Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thì hồ sơ xin đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phải có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư (Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam) chưa có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Dự án chưa xác định địa điểm, diện tích và quy mô đầu tư; chưa được nước tiếp nhận (Hoa Kỳ) chấp thuận cho phép đầu tư. Đồng thời mục tiêu đầu tư xây dựng một cao ốc văn phòng tại Hoa Kỳ với tổng mức đầu tư đăng ký chỉ có 1.000.000 USD là không khả thi. Do vậy, đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ nêu trên, hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài của Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam chưa đủ cơ sở để xem xét.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1776/BXD-HĐXD về việc góp ý kiến cho dự án đầu tư ra nước ngoài của Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.352
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70