Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1768/TTg-QHQT về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư cho Dự án do Đan Mạch tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1768/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1768/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư cho Dự án do Đan Mạch tài trợ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính.

 

Tiếp theo công văn số 254/TTg-QHQT ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (công văn số 3388/UBND-CN ngày 27 tháng 8 năm 2008, công văn số 4106/UBND-CN ngày 10 tháng 10 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy mô Dự án "Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình thành phố Buôn Ma Thuột" với tổng mức đầu tư là 15,28 triệu Euro, trong đó vốn ODA là 11,97 triệu Euro, vay tín dụng của Chính phủ Đan Mạch. Vốn đối ứng cho Dự án (3,31 triệu Euro) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Đắk Lắk theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra Quyết định điều chỉnh quy mô đầu tư cho Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1768/TTg-QHQT về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư cho Dự án do Đan Mạch tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.792
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162