Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1754TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1754TCT/PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 540/CT-THDT ngày 31/1/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Căn cứ Điều 46, Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ và Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điểm trong Điều 46, Điều 48 của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì:

a/ Dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án đầu tư.

b/ Về việc miễn, giảm thuế TNDN:

- Doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp có tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm dưới 50% và không đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm a, b và đ khoản 2 Điều 46, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm, kể từ khi kinh doanh có lãi.

- Các dự án còn lại không nêu tại điểm a, khoản 2 Điều 46 được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm, kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo.

2) Công ty TNHH Việt Nam J.S PLASTIC PACKAGING là doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp xuất khẩu trên 50% sản phẩm được áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 15% trong suốt thời hạn thực hiện dự án đầu tư và được miễn thuế trong 02 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 03 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1754TCT/PCCS ngày 08/06/2005 của Tổng cục Thuế về chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.515

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!