Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1734/BXD-KTXD về việc chi phí thẩm tra Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1734/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1734/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm tra Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1343/ĐS-DACL ngày 24/6/2009 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về chi phí thẩm tra Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là dự án có qui mô lớn, được Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định tư vấn đủ điều kiện để phản biện một số nội dung cần thiết trong báo cáo đầu tư dự án. Trường hợp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thuê tư vấn nước ngoài tham gia thẩm tra Báo cáo đầu tư, thì đối với chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo qui định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 9/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Qui chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam và Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 2/11/2007 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Đối với tư vấn trong nước, chi phí được lập dự toán như hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trình dự toán để Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt nhưng không được vượt giá trị đề nghị tại văn bản số 1343/ĐS-DACL.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ Giao thông vận tải;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1734/BXD-KTXD ngày 19/08/2009 về việc chi phí thẩm tra Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250