Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1733/BXD-HTKT ý kiến điều chỉnh Dự án xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa sử dụng tín dụng Na Uy do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1733/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1733/BXD-HTKT
V/v: ý kiến về việc điều chỉnh Dự án xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa sử dụng tín dụng Na Uy.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 3187/UBND-ĐN ngày 30/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc xin điều chỉnh khối lượng, hạng mục đầu tư dự án xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa sử dụng tín dụng của Na Uy. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án "Xây dựng khu xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng của Na Uy tại văn bản số 217/TTg-QHQT ngày 03/3/2005 và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã có Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 01/3/2006 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn. Việc triển khai thực hiện dự án chậm dẫn đến tổng mức đầu tư của dự án chịu ảnh hưởng nhiều của các yếu tố lạm phát, trượt giá trong thời gian vừa qua; đồng thời một số hạng mục công việc của dự án cũng cần rà soát, điều chỉnh lại để phù hợp với thực tế hiện nay. Do vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với chủ trương của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Dự án "Xây dựng khu xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn" sử dụng tín dụng Na Uy, mà vẫn đảm bảo mục tiêu ban đầu của dự án.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá xem xét, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1733/BXD-HTKT ngày 19/08/2009 ý kiến điều chỉnh Dự án xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa sử dụng tín dụng Na Uy do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151