Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 172/TTg-KTN về việc chọn nhà thầu thi công đập Văn Phong, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 172/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 172/TTg-KTN
V/v chọn nhà thầu thi công đập Văn Phong, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (công văn số 4201/UBND-NN ngày 24 tháng 12 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 389/BKH-QLĐT ngày 16 tháng 01 năm 2009), Tài chính (công văn số 628/BTC-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 48/BNN-XD ngày 07 tháng 01 năm 2009) về việc chỉ định thầu thi công đập Văn Phong, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu (có giảm giá) thi công xây dựng dự án đập Văn Phong, tỉnh Bình Định.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thẩm quyền và quy định hiện hành xem xét, quyết định lựa chọn nhà thầu xây dựng có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án nêu trên; đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của công trình.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: ĐP, KTTH, TH; TTĐT;
- Lưu VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 172/TTg-KTN về việc chọn nhà thầu thi công đập Văn Phong, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89