Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1708/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1708/TCHQ-KTTT
V/v: xét miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH NN một thành viên cơ khí Hà Nội
(74 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Cục hải quan Tp. Hải Phòng


- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 197 CV-KD-XNK ngày 28/3/2005 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội đề nghị xét miễn thuế hàng nhập khẩu thuộc hai dự án xây dựng nhà máy thủy điện tại tỉnh Gia Lai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư; Thông tư số 113/2003/TT-BTC ngày 27/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 98/2002/TT-BTC thì trường hợp đơn vị nhập khẩu máy móc, thiết bị trước khi được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cũng được miễn thuế nhập khẩu, nhưng thời gian không quá 2 (hai) tháng (được tính tròn là 60 ngày theo lịch) kể từ ngày nhập khẩu đến ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở hồ sơ gốc nhập khẩu các lô hàng của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội, và căn cứ quy định tại các Thông tư nêu trên để làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu các trường hợp nhập khẩu đảm bảo các điều kiện được hương ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VT, KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1708/TCHQ-KTTT ngày 04/05/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xét miễn thuế hàng nhập khẩu thuộc hai dự án xây dựng nhà máy thủy điện tại tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!