Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 170/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 1250/SKHĐT-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 170/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Văn Phấn
Ngày ban hành: 08/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 1250/SKHĐT-DN ngày 17/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1250/SKHĐT-DN ngày 17/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng, đề nghị hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng đất. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở 2014 thì “đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Luật Đầu tư thì hoạt động đầu tư kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư được quy định tại Điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư. Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng có quy mô dưới 5.000 tỷ đồng và có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (điểm a khoản 1 Điều 32).

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất này được thực hiện th eo quy định tại Điều 33 của Luật Đầu tư.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh căn cứ ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung này để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Phấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 170/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 1250/SKHĐT-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169