Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1696/TTg-KTN về chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đường liên huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1696/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1696/TTg-KTN
V/v chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án đường liên huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (tờ trình số 2323/TTr- UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5917/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 9 năm 2011 và số 5000/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29 tháng 7 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 11094/BTC-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5156/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 8 năm 2011) về chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án đường liên huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai không thực hiện đầu tư các dự án đường giao thông liên huyện (gồm: tuyến đường Đ1, tuyến đường Đ2, tuyến đường Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ, tuyến đường Chư Sê - Chư Prông - Đức Cơ và tuyến đường Chư Prông - Chư Sê - Mang Yang) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

2. Việc tiếp tục triển khai dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ và tuyến Chư Sê - Chư Prông - Đức Cơ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai thực hiện theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5000/BKHĐT-KTĐPLT ngày 29 tháng 7 năm 2011 và của Bộ Tài chính tại công văn số 11094/BTC-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2011.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai rút kinh nghiệm trong việc xem xét chủ trương triển khai thực hiện các Dự án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục đối với Nhà đầu tư về việc thay đổi hình thức đầu tư, xác định các chi phí trong quá trình chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn hoàn trả cho Nhà đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).Hong (19b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1696/TTg-KTN về chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đường liên huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89