Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1669/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn IV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1669/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1669/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn IV

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6157/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 9 năm 2011 về danh mục dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn IV; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 12046/BTC-QLN ngày 8 tháng 9 năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 6334/NHNN-HTQT ngày 12 tháng 8 năm 2011; giải trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 3408/EVN-QHQT ngày 14 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn IV, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính của dự án.

3. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi và chịu trách nhiệm phê duyệt dự án theo quy định hiện hành làm cơ sở để đàm phán khoản vay./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V 28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1669/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn IV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.141
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123