Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1659/VPCP-KTTH ngày 07/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản của Công trình mở rộng nhà máy bóng đèn Rạng Đông

Số hiệu: 1659/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 07/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1659/VPCP-KTTH
V/v xử lý kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản của Công trình mở rộng nhà máy bóng đèn Rạng Đông

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Công nghiệp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Quỹ Hỗ trợ phát triển.

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 78/CV-TCKT ngày 6 tháng 01 năm 2004 và công văn số 1147/CV-TCKT ngày 15 tháng 3 năm 2004) về việc xử lý kết quả kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản của Công trình mở rộng nhà máy bóng đèn Rạng Đông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 107/1999/QĐ-Ttg ngày 9 tháng 2 năm 1999 về việc xử lý tồn tại đối với công trình mở rộng nhà máy bóng đèn Rạng Đông và các biện pháp xử lý cụ thể như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 2041 TC/TCDN ngày 01 tháng 3 năm 2004 về xử lý tồn tại của Công trình mở rộng nhà máy bóng đèn Rạng Đông.

2. Đối với khoản chênh lệch giảm (phần vốn gốc) do đánh giá lại giá trị tài sản của công trình hình thành từ vốn vay Ngân hàng xử lý nguồn theo Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xử lý nợ tồn đọng của các Ngân hàng thương mại; đối với khoản nợ lãi vay Ngân hàng không thu được do xoá nợ, được trừ vào lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1659/VPCP-KTTH ngày 07/04/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản của Công trình mở rộng nhà máy bóng đèn Rạng Đông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78