Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1659/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1659/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (tờ trình số 2324/TTr-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 10872/BTC-QLCS ngày 15 tháng 9 năm 2008), Xây dựng (công văn số 1913/BXD-KTQH ngày 22 tháng 9 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6880/BKH-KTĐP&LT ngày 22 tháng 9 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3505/BTNMT-KH ngày 12 tháng 9 năm 2008) về chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, thời gian thực hiện đầu tư xây dựng từ năm 2010 - 2014.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương căn cứ định hướng biên chế theo từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc và ý kiến các Bộ liên quan, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương theo quy định hiện hành.

3. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương được áp dụng hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) đối với dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính xử lý các cơ sở nhà, đất hiện có của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1659/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính tập trung tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168