Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1657/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Xây dựng đô thị tiên tiến thông qua nhà quản lý đô thị giỏi" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1657/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1657/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Xây dựng các đô thị tiên tiến thông qua các nhà quản lý đô thị giỏi" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5809/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 9 năm 2011); ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 4849/NHNN-HTQT ngày 24 tháng 6 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 8181/BTC-QLN ngày 22 tháng 6 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Xây dựng các đô thị tiên tiến thông qua các nhà quản lý đô thị giỏi" do Quỹ Phát triển thể chế (IDF) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Tổng vốn của Dự án là 135.300 USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 120.000 USD.

2. Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan và WB hoàn thiện văn kiện, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt văn kiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB để tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại trên cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1657/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Xây dựng đô thị tiên tiến thông qua nhà quản lý đô thị giỏi" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104