Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1649TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1649TCT-ĐTNN
V/v: hoàn thuế GTGT đối với DA sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình

Trả lời công văn số 91/VIE/03/P21/034 ngày 11/5/2005 của Trung tâm BVSKBMTE-KHHGĐ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và hướng dẫn tại công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA thì: chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT trả khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại Điểm 3, Mục IV Thông tư 41/2002/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp của Tiểu dự án “LMAT” VIE/03/P21/034 (thường trực là Trung tâm BVSKBMTE-KHHGĐ Hà Tây) thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT khi trực tiếp mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thựchiện dự án “LMAT” theo quy định trên đây.

Hồ sơ hoàn thuế cho chủ dự án thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004, số 5969 TC/TCT ngày 18/05/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Trung tâm BVSKBMTE-KHHGĐ được biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Hà Tây để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Hà Tây
- Lưu: VP (HC), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1649TCT-ĐTNN ngày 31/05/2005 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.721

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!