Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1649/TTg-QHQT về Đề án thực hiện theo Chỉ thị 1617/CT-TTg về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1649/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1649/TTg-QHQT
V/v Đề án thực hiện theo Chỉ thị 1617/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện, thương mại trong giai đoạn 2011-2020" (công văn số 9035/TTr-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012); về Đề án "Rà soát các quy hoạch sản xuất công bố định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành/lĩnh vực, địa phương/vùng lãnh thổ" (công văn số 9220/TTr-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các nội dung cơ bản Đề án "Nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, điện, thương mại trong giai đoạn 2011-2020" và Đề án "Rà soát các quy hoạch sản xuất công bố định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành/lĩnh vực, địa phương/vùng lãnh thổ" theo các Tờ trình nêu trên của Bộ Công Thương.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các nội dung và kiến nghị phù hợp của Bộ Công Thương nêu tại các Đề án trên, tổng hợp, đề xuất vào Đề án tổng thể định hướng thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2020, trình Chính phủ xem xét tại Phiên họp Chính phủ tháng 10 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải,
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, PL, KTN, TCCV, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). A 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1649/TTg-QHQT về Đề án thực hiện theo Chỉ thị 1617/CT-TTg về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64