Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1648/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1648/TTg-KTN
V/v cơ chế chỉ định thầu cho dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (các văn bản: số 1234/HHVN-KHĐT ngày 18 tháng 8 năm 2008, số 1405/HHVN-KHĐT ngày 24 tháng 9 năm 2008, số 1428/HHVN-KHĐT ngày 26 tháng 9 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 6786/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6672/BKH-KCHT&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008) về cơ chế chỉ định thầu cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc tư vấn: khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra, giám sát xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các hạng mục công trình định vị ụ nổi thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam. Việc chỉ định thầu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng,
các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1648/TTg-KTN ngày 01/10/2008 về việc cơ chế chỉ định thầu cho dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!