Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1648/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc áp dụng thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 1648/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1648/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty xi măng Bút Sơn

 

Trả lời công văn số 512/BUSOCO-BDA.06 ngày 21/4/2006 của Công ty xi măng Bút Sơn về việc áp dụng thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 16/2/2005 và thay thế Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì: đối với những hợp đồng nhà thầu cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch như lắp đặt, chạy thử, bảo hành bảo dưỡng, thay thế, đào tạo, các dịch vụ khác đi kèm với việc ca hàng hóa ký kết sau ngày Thông tư 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư này.

Theo quy định nêu trên thì các nhà thầu nước ngoài tham gia thực hiện gói thầu số 1 “cung cấp thiết kế, thiết bị vật tự và dịch vụ kỹ thuật cho các dây chuyền 2, nhà máy xi măng Bút Sơn” cung cấp thiết bị dây chuyền đồng bộ có kèm theo các dịch vụ kỹ thuật, thiết kế, giám sát quá trình xây dựng, lắp đặt, gia công chế tạo và chạy thử toàn bộ dây chuyền thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp trong hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị và các dịch vụ thì việc áp dụng tỷ lệ thuế GTGT, tỷ lệ thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do nhà thầu nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Cụ thể:

- Hoạt động cung cấp thiết bị, dây chuyền đồng bộ: áp dụng đối với ngành thương mại có tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 10% và tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 1%. Trường hợp máy móc, thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của Công ty xi măng Bút Sơn thì giá trị của các thiết bị, dây chuyền này được loại trừ khi xác định doanh thu chịu thuế GTGT.

- Dịch vụ thiết kế thiết bị, giám sát, lắp đặt, gia công chế tạo, chạy thử: áp dụng đối với ngành dịch vụ có tỷ lệ GTGT tính trên doanh thu chịu thuế là 50% và tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu chịu thuế là 5%.

Trường hợp không tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị và các dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN chung là 2% và tỷ lệ thuế GTGT đối với ngành nghề kinh doanh có mức thuế suất cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Trách nhiệm nộp các Khoản thuế GTGT, TNDN nêu trên là của các nhà thầu nước ngoài. Trường hợp các nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì Công ty xi măng Bút Sơn có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp các Khoản thuế này vào NSNN hộ các nhà thầu nước ngoài trước khi thanh toán.

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Các cá nhân làm việc cho nhà thầu nước ngoài thực hiện nộp thuế TNCN đối với Khoản thu nhập phát sinh trong thời gian thực hiện công việc của dự án theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty xi măng Bút Sơn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Hà Nam;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1648/TCT-DTNN
On taxes applicable to foreign contractors

Hanoi, May 9, 2006

 

To: But Son Cement Company

In response to Official Letter No. 512/BUSOCO-BDA.06 dated April 21, 2006 of But Son Cement Company, inquiring about the application of taxes to foreign contractors, the General Department of Taxation gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1648/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc áp dụng thuế đối với Nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.078

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211