Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1645/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1645/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh tổng vốn đầu tư Dự án thủy điện Xê-ca-mản 3, Lào

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Công ty cổ phần Điện Việt-Lào.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6800/BKH-TĐ&GSĐT ngày 19 tháng 9 năm 2008 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Xê-ca-mản 3 ở Lào; tiếp theo văn bản số 1825/TTg-QHQT ngày 15 tháng 11 năm 2005 về đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Xê-ca-mản 3 ở Lào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh tổng mức đầu tư ra nước ngoài của Công ty Điện Việt - Lào để thực hiện Dự án Xê-ca-mản 3 ở Lào  là 273.111.000 USD lên 311.737.545 USD.

2. Giao Công ty cổ phần Điện Việt-Lào nghiên cứu thực hiện các biện pháp quản lý nhằm giảm chi phí xây dựng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư Dự án và chịu trách nhiệm hiệu quả của Dự án sau khi điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận điều chỉnh cho Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)./27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1645/TTg-QHQT ngày 01/10/2008 về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư Dự án thủy điện Xê-ca-mản 3, Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123